nova
  • Joined on Jul 23, 2019

nova pushed to development at nova/Monadic-ScalaFX-Demo

2 years ago

nova pushed to main at nova/Actix-Demo

3 years ago

nova pushed to devel at nova/Actix-Demo

3 years ago

nova created branch devel in nova/Actix-Demo

3 years ago

nova pushed to devel at nova/http4s-demo

3 years ago

nova created branch devel in nova/http4s-demo

3 years ago

nova pushed to main at nova/Actix-Demo

3 years ago

nova deleted branch master from nova/Actix-Demo

3 years ago

nova pushed to main at nova/Actix-Demo

3 years ago

nova created branch main in nova/Actix-Demo

3 years ago

nova pushed to development at nova/jmonkey-test

3 years ago

nova pushed to master at nova/http4s-demo

3 years ago

nova created repository nova/http4s-demo

3 years ago

nova pushed to development at nova/jmonkey-test

3 years ago

nova pushed to development at nova/jmonkey-test

3 years ago

nova pushed to development at nova/outwatch-test

3 years ago

nova pushed to development at nova/Monadic-ScalaFX-Demo

  • 672851aeeb Added jitpack repo link to scalafx-utils

3 years ago

nova pushed to development at nova/Monadic-ScalaFX-Demo

3 years ago

nova pushed to master at nova/Monadic-ScalaFX-Demo

  • 2df921807d Left out FXRouter from previous commit

3 years ago

nova pushed to master at nova/Monadic-ScalaFX-Demo

3 years ago