Nie możesz wybrać więcej, niż 25 tematów Tematy muszą się zaczynać od litery lub cyfry, mogą zawierać myślniki ('-') i mogą mieć do 35 znaków.
 

10 wiersze
276 B

name := "scala-fp-cats"
version := "1.0"
scalaVersion := "2.13.1"
libraryDependencies += "org.scala-lang.modules" %% "scala-async" % "0.10.0"
libraryDependencies += "org.typelevel" %% "cats-core" % "2.0.0"
libraryDependencies += "org.typelevel" %% "cats-effect" % "2.1.2"